Denne nettsiden henvender seg til alle som har interesse for og ser betydningen av idrettspsykologisk kunnskap knyttet til trening og konkurranse: Idrettsutøvere, trenere, foreldre, lærere, studenter og andre.

Mange forbinder idrettspsykologi (og idrettspsykologer) med noe vi kan bruke til å løse problemer knyttet til konkurranseidretten: Prestasjonsangst, motivasjonsproblemer, for høy eller lav spenning/aktivering, avspenningsteknikker etc. Selv om dette er viktige områder der psykologisk innsikt og kunnskap kan være av stor verdi, utgjør dette bare en del av idrettspsykologien. Med et helhetlig perspektiv på mennesket som grunnleggende utgangspunkt, vil jeg på denne nettsiden komme inn på en rekke idrettspsykologiske temaer som motivasjon, persepsjon, emosjoner, konkurranse, mental trening, motorisk læring (læring av bevegelser), barneidrett/talentutvikling/toppidrett m.m. De ulike temaene finner du frem til under "Tema"-siden. 

Den faglige tilnærmingen vil være forskningsbasert, men jeg vil tilstrebe en mest mulig lettfattelig fremstilling og språk.

På siden "Fra nyhetene", vil det bli tatt opp og kommentert saker og temaer som har vært fokusert på i nyhetene. Sakene kan være mer og mindre dagsaktuelle, men viktigst er at de er interessante ut fra et idrettspsykologisk perspektiv. 

God læring og god fornøyelse!

Jan Emil Ellingsen